Voorkom HAVS, werk trillingsvrij

HYTORC momentsleutels met krachtvermeerderaars lopen voorop in de industrie op het gebied van trillingsveiligheid voor (de)montage van zware boutverbindingen. Operators die nog steeds slagmoersleutels gebruiken bij boutverbindingsprojecten, maken zich zorgen dat deze gereedschappen de werknemers een hoog risico op hand-arm-vibratiesyndroom (HAVS) geven. Gebruikers in de transport-, staalconstructie-, bouw- en vele andere industrieën, ontdekken dat het gedoe met het administratief controleren, bewaken en beperken van de blootstelling aan trillingen van slagmoersleutels het gewoon niet waard is wanneer er veiligere oplossingen beschikbaar zijn.

Nieuwere elektrische en pneumatische momentsleutels met efficiënte krachtvermeerderaars leveren tien keer minder hand- en armtrillingen dan slagmoersleutels en klaren de klus toch efficiënt. Alle HYTORC momentsleutels werken slagvrij, soepel en stil, brengen weinig trillingen over en zijn veiliger voor de gebruiker. Zelfs bij langdurig gebruik.

Risico, verantwoordelijkheid en de industriestandaard

Het is algemeen bekend dat blootstelling aan krachtige trillingsmachines het risico op Hand-Arm Vibratie Syndroom (HAVS), verhoogt. Dit letsel veroorzaakt schade aan zenuwen, bloedvaten, spieren en gewrichten in handen en armen. HAVS uit zich in witte vingers, pijn, tintelingen, gevoelloosheid en trillen van de vingers. De klachten van dit letsel doen zich meestal pas na langere tijd (jaren) voor. In ernstige gevallen is het onomkeerbaar en dus blijvend. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om zich bewust te zijn van het gevaar en hun werknemers te beschermen tegen dit risico van letsel.

Overheidsorganisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid hebben de huidige standaardlimiet voor blootstelling aan hand-armtrillingen vastgesteld in een dagelijkse (8 uur) blootstellingswaarde (Exposure Action Value, EAV) van 2,5 m/s2 (Europese Normrichtlijn 2002/44/EC). In Europa is dit een wet die door werkgevers moet worden nageleefd. Gereedschap met een aangegeven hogere trillingswaarde komt in een hogere risicocategorie terecht en vereist maatregelen van de werkgever om het risico op letsel te beperken. Een werknemer die wordt blootgesteld aan trillingen boven een dagelijkse blootstellingsgrenswaarde (ELV) van 5 m/s2 loopt een groot risico op het ontwikkelen van HAVS.

Het risico van slagmoersleutels

Werkgevers voeren een risico-evaluatie uit over een range aan scenario’s door de trillingsintensiteit van het gereedschap te combineren met de blootstellingsduur, waarbij de blootstelling de werkelijke “triggertijd” is van een bediener die het gereedschap gebruikt. Het risico wordt berekend en gecategoriseerd als laag, matig of hoog, zoals in het onderstaande diagram is aangegeven. Voor gereedschap met hoge trillingen, zoals slagmoersleutels, geldt bij veelvuldig gebruik al snel een middelmatig of hoog risico op HAVS-letsel. Bijna alle slagmoersleutels overschrijden de actiewaarde (EAV) grens van 2,5 m/s2. De meeste slagmoersleutels overschrijden ook de grenswaarde (Exposure Limit Value, ELV) van 5 m/s2, wat een hoog risico op het ontwikkelen van HAVS betekent. Betrouwbare bronnen van trilling gegevens van gereedschap karakteriseren de trillingen van slagmoersleutels op 7 tot 11 m/s2 tijdens normaal werk gebruik (HSE Health and Safety)

Kies elektrisch aanhaalgereedschap met krachtvermeerderaars

Bij boltingwerkzaamheden wordt aangeraden om slagvrije momentsleutelgereedschappen met koppelvermeerderaars te gebruiken, zoals de HYTORC elektrische en pneumatische momentsleutelgereedschap- pen, om het risico tot een minimum te beperken. Al deze gereedschappen hebben een trillingsblootstelling die tien keer lager ligt dan die van slagmoersleutels. Deze gereedschappen zijn gecertificeerd met gedeclareerde trillingen die lager zijn dan de Exposure Action Value (EAV) van 2,5 m/s2. Zoals in het onderstaande diagram te zien is, hebben HYTORC momentgereedschappen gemeten trillingswaarden van minder dan 1,5 m/ s2. Deze gereedschappen kunnen een hele dag door een operator worden gebruikt bij boutverbindingen, terwijl ze in de categorie “laag risico” blijven en zonder risico’s op HAVS.

HYTORC slagvrij elektrisch en pneumatisch momentsleutelgereedschap

HYTORC elektrische en pneumatische momentsleutels zijn ontworpen om de gebruiker niet nodeloos bloot te stellen aan trillingen. De gereedschappen zijn voorzien van krachtvermeerderaars waardoor ze stil, soepel en trillingsarm werken. Het resultaat is dat alle modellen ruimschoots binnen de “laag risico” klasse vallen. Hierdoor zijn verdere administratieve controles niet nodig. Bij het gebruik van HYTORC-gereedschap kunnen werkgevers er zeker van zijn dat zij het veiligste gereedschap hebben gekozen. De gezondheid en veiligheid van hun werknemers zijn dan optimaal beschermd.

Lees meer over HAVS, en hoe dit voorkomen kan worden, in de brochure HYTORC-Power_Tool_Vibration_Safety-Brochure _NL