Avanti + TPF op fundatiebouten van tandwielkast

Door de TPF reactiearm kan gemakkelijk met geminimaliseerde sideload worden afgesteund en is de kans op vingerbeknelling uitgesloten.

Toepassing: Fundatiebouten tandwielkast van een windmolen.

Gebruikte producten: Avanti met TPF veiligheidsreactiearm.

Probleemsituatie: Door de verstevigingsschotten is het moeilijk om goed af te steunen. Hierdoor was de kans op sideload groot en bestond er tevens een kans op vingerbeknellingen. Met sideload worden de zijdelingse afschuifkrachten bedoeld die een sterke invloed hebben op de wrijvingscoëfficient en dus de nauwkeurigheid en spreiding van de boutkracht. Dit was niet wenselijk aangezien de gewenste boutspanning zeer dicht tegen de rekgrens van de bout aan lag.

Voordeel / winst: De bouten zijn gemakkelijk bereikbaar en er is geen kans op vingerbeknelling. Door de TPF reactiearm kan gemakkelijk met geminimaliseerde sideload worden afgesteund en is de kans op vingerbeknelling uitgesloten.

Geen beschadiging van de coating

Doordat niet meer tegen de flenswand of verstevigingsschotten wordt afgesteund is er geen beschadiging van de coating. Tevens werkt men sneller omdat niet meer gezocht hoeft te worden naar goede afsteunpunten.

Geen beschadiging van de coating
Minder sideload

Minder sideload

Doordat afgesteund wordt op de buurmanbout door middel van een cup systeem is er minder sprake van sideload. Dit komt de nauwkeurigheid van de boutverbinding ten goede. De TPF is toe te passen op fundatiebouten, deelflenzen, draaikransen, rotorbladen, zwenkwerken, etc.

Gerelateerde producten